Vogels

  • Vogels »
  • Aparte verschijnigen

Sommige vogelsoorten zijn in uiterlijk en levenswijze niet met andere vogelsoorten vergelijkbaar. Enkele daarvan behoren tot families waarvan de meeste soorten in heel andere klimaatzones dan de onze voorkomen. Families zijn IJsvogels (die heb ik apart gehouden), de Wielewaal, de Koekoek, de Draaihals, Klauwieren, de Hop en de Halsbandparkiet.