Vogels

Meeste uilen zijn nachtactieve predatoren met grote naar voren gerichte ogen, haaksnavel en zeer krachtige poten met scherpe klauwen. Broeden in rotsspleten, holle bomen, verlaten takkennesten van andere vogels en speciale nestkasten. De kerkuil behoort tot de familie Tytonidea terwijl alle overige uilensoorten behoren tot de familie Strigidea.